ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด
นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด19
ให้กับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง