ตรวจสอบการทำพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง