สถิติการใช้บริการภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านลาด รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถิติการให้บริการประเภทตต่างๆ ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  จากสำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองคลัง กองประปา 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!