ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าเขตอำเภอบ้านลาด พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)และเอกสารคู่มือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
 
อำเภอบ้านลาด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด สถานีตำรวจภูธรบ้านลาด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านลาด
 
ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าเขตอำเภอบ้านลาด พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)และเอกสารคู่มือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
 
ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านลาด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง