มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชน เพื่อป้องกันโควิด-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
 
เทศบาลตำบลบ้านลาด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชน
เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง