การฉีดล้างถนน และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 1 เมษายน 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด จะดำเนินการล้างถนน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณถนนสายหลัก ตั้งแต่ทางเข้าวัดไม้รวกสุขาราม 

ถึงสุดเขตขนอน เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรดังกล่าว 

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง