ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 ร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 ให้แก่ร้านค้า และร้านอาหาร ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง