การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านลาด ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. วางสิ่งของกีดขวางถนน บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บ้านลาด

2. การเผาถ่าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านลาด

โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง