กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ของศพด.ทต.บ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ร่วมกับโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียน ณ วัดลาดศรัทธาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง