กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (พิมพ์ภาพ ดึงสี กลิ้งสี พับสี) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ สังคมและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง