การสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
สอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ในเขตตำบลบ้านลาด
 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง